Byt: Volný Rezervovaný Predaný

ponuka bývania

BLOK C


Označenie Popis Rozloha v m2 Balkón v m2 Terasa v m2 Cena s DPH Uvádzacia cena Stav
2. nadzemné podlažie
C1 SH 3izbový+kk 67,85 3,09 - - - Predaný
C2 SH 2izbový+kk 49,88 3,95 - - - Predaný
C3 SH 2izbový+kk 48,27 4,05 - - - Predaný
C4 SH 2izbový+kk 49,19 3,75 - - - Predaný
C5 SH 2izbový+kk 47,03 3,75 - - - Predaný
C6 SH 3izbový+kk 79,31 5,63 - - - Predaný
3. nadzemné podlažie
C7 SH 3izbový+kk 67,85 2,33 - - - Predaný
C8 SH 2izbový+kk 49,88 3,95 - - - Predaný
C9 SH 2izbový+kk 49,84 3,28 - - - Predaný
C10 SH 2izbový+kk 47,65 3,75 - - - Predaný
C11 SH 2izbový+kk 47,03 3,75 - - - Predaný
C12 SH 3izbový+kk 81,10 5,63 - - - Predaný
4. nadzemné podlažie
C13 SH 3izbový+kk 67,85 3,09 - - - Predaný
C14 SH 2izbový+kk 49,88 3,95 - - - Predaný
C15 SH 2izbový+kk 48,27 4,05 - - - Predaný
C16 SH 2izbový+kk 49,19 3,75 - - - Predaný
C17 SH 2izbový+kk 47,03 3,75 - - - Predaný
C18 SH 3izbový+kk 79,31 5,63 - - - Predaný
5. nadzemné podlažie
C19 SH 3izbový+kk 67,85 2,33 - - - Predaný
C20 SH 2izbový+kk 49,88 3,95 - - - Predaný
C21 SH 2izbový+kk 49,84 3,28 - - - Predaný
C22 SH 2izbový+kk 47,65 3,75 - - - Predaný
C23 SH 2izbový+kk 47,03 3,75 - - - Predaný
C24 SH 3izbový+kk 81,10 5,63 - - - Predaný
6. nadzemné podlažie
C25 SH 3izbový+kk 67,70 3,09 - - - Predaný
C26 SH 2izbový+kk 49,53 3,95 - - - Predaný
C27 SH 2izbový+kk 48,01 4,05 - - - Predaný
C28 SH 2izbový+kk 48,88 3,75 - - - Predaný
C29 SH 2izbový+kk 46,85 3,75 - - - Predaný
C30 SH 3izbový+kk 78,99 5,63 - - - Predaný
7. nadzemné podlažie
C31 SH 3izbový+kk 67,71 2,33 - - - Predaný
C32 SH 2izbový+kk 49,53 3,95 - - - Predaný
C33 SH 2izbový+kk 49,59 3,28 - - - Predaný
C34 SH 2izbový+kk 47,34 3,75 - - - Predaný
C35 SH 2izbový+kk 46,85 3,75 - - - Predaný
C36 SH 3izbový+kk 80,78 5,63 - - - Predaný
8. a 9. nadzemné podlažie
C37 SH 3izbový+kk 67,70 3,09 - - - Predaný
C38 SH 2izbový+kk 49,53 3,95 - - - Predaný
C39 SH 2izbový+kk 48,01 4,05 - - - Predaný
C40 SH Mezonet 3izbový+kk 90,27 25,36 201,16 - - Predaný
C41 SH Mezonet 3izbový+kk 84,24 25,16 79,49 - - Predaný
C42 SH 3izbový+kk 78,99 5,63 - - - Predaný


BLOK B


Označenie Popis Rozloha v m2 Balkón v m2 Terasa v m2 Cena s DPH Uvádzacia cena Stav
2. nadzemné podlažie
B1 SH 3izbový+kk 81,10 5,63 - - - Predaný
B2 SH 2izbový+kk 46,95 3,74 - - - Predaný
B3 SH 1izbový+kk 32,71 3,55 - - - Predaný
B4 SH 1izbový+kk 32,71 5,16 - - - Predaný
B5 SH 2izbový+kk 46,95 3,74 - - - Predaný
B6 SH 3izbový+kk 85,04 5,63 - - - Predaný
3. nadzemné podlažie
B7 SH 3izbový+kk 79,31 5,63 - - - Predaný
B8 SH 2izbový+kk 46,95 3,74 - - - Predaný
B9 SH 1izbový+kk 32,71 3,86 - - - Predaný
B10 SH 1izbový+kk 32,71 4,83 - - - Predaný
B11 SH 2izbový+kk 46,95 3,74 - - - Predaný
B12 SH 3izbový+kk 83,24 5,63 - - - Predaný
4. nadzemné podlažie
B13 SH 3izbový+kk 81,10 5,63 - - - Predaný
B14 SH 2izbový+kk 46,95 3,74 - - - Predaný
B15 SH 1izbový+kk 32,71 3,55 - - - Predaný
B16 SH 1izbový+kk 32,71 5,16 - - - Predaný
B17 SH 2izbový+kk 46,95 3,74 - - - Predaný
B18 SH 3izbový+kk 85,04 5,63 - - - Predaný
5. nadzemné podlažie
B19 SH 3izbový+kk 79,31 5,63 - - - Predaný
B20 SH 2izbový+kk 46,95 3,74 - - - Predaný
B21 SH 1izbový+kk 32,71 3,86 - - - Predaný
B22 SH 1izbový+kk 32,71 4,83 - - - Predaný
B23 SH 2izbový+kk 46,95 3,74 - - - Predaný
B24 SH 3izbový+kk 83,24 5,63 - - - Predaný
6. nadzemné podlažie
B25 SH 3izbový+kk 80,78 5,63 - - - Predaný
B26 SH 2izbový+kk 46,77 3,74 - - - Predaný
B27 SH 1izbový+kk 32,46 3,55 - - - Predaný
B28 SH 1izbový+kk 32,46 5,16 - - - Predaný
B29 SH 2izbový+kk 46,56 3,74 - - - Predaný
B30 SH 3izbový+kk 84,69 5,63 - - - Predaný
7. nadzemné podlažie
B31 SH 3izbový+kk 78,99 5,63 - - - Predaný
B32 SH 2izbový+kk 46,77 3,74 - - - Predaný
B33 SH 1izbový+kk 32,46 3,86 - - - Predaný
B34 SH 1izbový+kk 32,46 4,83 - - - Predaný
B35 SH 2izbový+kk 46,56 3,74 - - - Predaný
B36 SH 3izbový+kk 82,89 5,63 - - - Predaný
8. a 9. nadzemné podlažie
B37 SH Mezonet 4izbový+kk 133,63 23,90 113,10 - - Predaný
B38 SH 2izbový+kk 46,77 3,74 - - - Predaný
B39 SH 1izbový+kk 32,46 3,55 - - - Predaný
B40 SH 1izbový+kk 32,46 5,16 - - - Predaný
B41 SH 2izbový+kk 46,56 3,74 - - - Predaný
B42 SH Mezonet 4izbový+kk 130,37 23,90 113,10 - - Predaný


BLOK A


Označenie Popis Rozloha v m2 Balkón v m2 Terasa v m2 Cena s DPH Uvádzacia cena Stav
2. nadzemné podlažie
A1 SH 3izbový+kk 80,42 5,63 - - - Predaný
A2 SH 2izbový+kk 47,03 3,75 - - - Predaný
A3 SH 2izbový+kk 49,19 3,75 - - - Predaný
A4 SH 2izbový+kk 48,27 4,05 - - - Predaný
A5 SH 2izbový+kk 49,88 3,95 - - - Predaný
A6 SH 3izbový+kk 67,85 3,09 - - - Predaný
3. nadzemné podlažie
A7 SH 3izbový+kk 82,22 5,63 - - - Predaný
A8 SH 2izbový+kk 47,03 3,75 - - - Predaný
A9 SH 2izbový+kk 47,65 3,75 - - - Predaný
A10 SH 2izbový+kk 49,84 3,28 - - - Predaný
A11 SH 2izbový+kk 49,88 3,95 - - - Predaný
A12 SH 3izbový+kk 68,51 2,33 - - - Predaný
4. nadzemné podlažie
A13 SH 3izbový+kk 80,42 5,63 - - - Predaný
A14 SH 2izbový+kk 47,03 3,75 - - - Predaný
A15 SH 2izbový+kk 49,19 3,75 - - - Predaný
A16 SH 2izbový+kk 48,27 4,05 - - - Predaný
A17 SH 2izbový+kk 49,88 3,95 - - - Predaný
A18 SH 3izbový+kk 68,51 3,09 - - - Predaný
5. nadzemné podlažie
A19 SH 3izbový+kk 82,22 5,63 - - - Predaný
A20 SH 2izbový+kk 47,03 3,75 - - - Predaný
A21 SH 2izbový+kk 47,65 3,75 - - - Predaný
A22 SH 2izbový+kk 49,84 3,28 - - - Predaný
A23 SH 2izbový+kk 49,88 3,95 - - - Predaný
A24 SH 3izbový+kk 68,51 2,33 - - - Predaný
6. nadzemné podlažie
A25 SH 3izbový+kk 80,10 5,63 - - - Predaný
A26 SH 2izbový+kk 46,85 3,75 - - - Predaný
A27 SH 2izbový+kk 48,88 3,75 - - - Predaný
A28 SH 2izbový+kk 48,01 4,05 - - - Predaný
A29 SH 2izbový+kk 49,53 3,95 - - - Predaný
A30 SH 3izbový+kk 68,36 3,09 - - - Predaný
7. nadzemné podlažie
A31 SH 3izbový+kk 81,90 5,63 - - - Predaný
A32 SH 2izbový+kk 46,85 3,75 - - - Predaný
A33 SH 2izbový+kk 47,34 3,75 - - - Predaný
A34 SH 2izbový+kk 49,59 3,28 - - - Predaný
A35 SH 2izbový+kk 49,53 3,95 - - - Predaný
A36 SH 3izbový+kk 68,37 2,33 - - - Predaný
8. a 9. nadzemné podlažie
A37 SH 3izbový+kk 80,10 5,63 - - - Predaný
A38 SH Mezonet 3izbový+kk 84,24 25,16 79,49 - - Predaný
A39 SH Mezonet 3izbový+kk 90,27 25,36 201,16 - - Predaný
A40 SH 2izbový+kk 48,01 4,05 - - - Predaný
A41 SH 2izbový+kk 49,53 3,95 - - - Predaný
A42 SH 3izbový+kk 68,36 3,09 - - - Predaný

Obchodné priestory


Označenie Rozloha v m2 Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Stav
O1 SH 31,19 1.NP obchodný priestor - Predaný
O2 SH 59,75 1.NP obchodný priestor - Predaný
O3 SH 40,12 1.NP obchodný priestor - Predaný
O4 SH 55,28 1.NP obchodný priestor - Predaný
O5 SH 24,99 1.NP obchodný priestor - Predaný
O6 SH 40,19 1.NP obchodný priestor - Predaný
O7 SH 55,04 1.NP obchodný priestor - Predaný
O8 SH 40,12 1.NP obchodný priestor - Predaný
O9 SH 27,83 1.NP obchodný priestor - Predaný
10 SH 32,96 1.NP obchodný priestor - Predaný
11 SH 49,10 1.NP obchodný priestor - Predaný
12 SH 52,82 1.NP obchodný priestor - Predaný
13 SH 40,54 1.NP obchodný priestor - Predaný
14 SH 55,58 1.NP obchodný priestor - Predaný
15 SH 40,68 1.NP obchodný priestor - Predaný
16 SH 33,61 1.NP obchodný priestor - Predaný
17 SH 33,17 1.NP obchodný priestor - Predaný
18 SH 40,83 1.NP obchodný priestor - Predaný
19 SH 55,82 1.NP obchodný priestor - Predaný
20 SH 40,54 1.NP obchodný priestor - Predaný
21 SH 43,02 1.NP obchodný priestor - Predaný
22 SH 30,89 1.NP obchodný priestor - Predaný„Prémiová ponuka“ (parkovacie státie + pivničná kobka)

V balíku prémiovej ponuky sa nachádza nadštandardné parkovacie miesto, ktoré je rozšírené pre pohodlnejšie užívanie a pivničná kobka prístupná z tohto parkovacieho miesta.


Označenie Rozloha kobky v m2 Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Status
GS78 + K72 1,91 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS81 + K63 2,82 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS82 + K62 2,82 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS85 + K48 2,81 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS86 + K47 2,60 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS88 + K44 2,41 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS89 + K38 1,91 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS92 + K30 2,45 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS93 + K27 2,45 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS96 + K25 2,47 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS105 + K24 2,61 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS106 + K21 2,83 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS108 + K20 2,37 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS109 + K17 2,37 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS110 + K16 2,45 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS111 + K13 2,45 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS113 + K12 2,82 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS114 + K9 2,82 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS116 + K8 2,38 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS117 + K5 2,38 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS120 + K4 2,45 m2 1.PP garážové státie + kobka - Predané
GS121 + K1 2,45 m2 1.PP garážové státie + kobka - PredanéNebytové priestory


Označenie Rozloha v m2 Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Status
K2 2,45 m2 1.PP kobka - Predaná
K3 2,45 m2 1.PP kobka - Predaná
K6 2,31 m2 1.PP kobka - Predaná
K7 2,31 m2 1.PP kobka - Predaná
K10 2,81 m2 1.PP kobka - Predaná
K11 2,81 m2 1.PP kobka - Predaná
K14 2,45 m2 1.PP kobka - Predaná
K15 2,45 m2 1.PP kobka - Predaná
K18 2,31 m2 1.PP kobka - Predaná
K19 2,31 m2 1.PP kobka - Predaná
K22 2,85 m2 1.PP kobka - Predaná
K23 2,62 m2 1.PP kobka - Predaná
K26 2,31 m2 1.PP kobka - Predaná
K28 2,45 m2 1.PP kobka - Predaná
K29 2,45 m2 1.PP kobka - Predaná
K31 2,20 m2 1.PP kobka - Predaná
K32 2,26 m2 1.PP kobka - Predaná
K33 2,20 m2 1.PP kobka - Predaná
K34 3,49 m2 1.PP kobka - Predaná
K35 3,35 m2 1.PP kobka - Predaná
K36 3,35 m2 1.PP kobka - Predaná
K37 3,49 m2 1.PP kobka - Predaná
K39 1,91 m2 1.PP kobka - Predaná
K40 1,97 m2 1.PP kobka - Predaná
K41 1,97 m2 1.PP kobka - Predaná
K42 1,91 m2 1.PP kobka - Predaná
K43 1,91 m2 1.PP kobka - Predaná
K45 2,41 m2 1.PP kobka - Predaná
K46 2,67 m2 1.PP kobka - Predaná
K49 2,90 m2 1.PP kobka - Predaná
K50 1,75 m2 1.PP kobka - Predaná
K51 1,75 m2 1.PP kobka - Predaná
K52 1,75 m2 1.PP kobka - Predaná
K53 1,72 m2 1.PP kobka - Predaná
K54 1,79 m2 1.PP kobka - Predaná
K55 1,75 m2 1.PP kobka - Predaná
K56 1,75 m2 1.PP kobka - Predaná
K57 1,84 m2 1.PP kobka - Predaná
K58 1,84 m2 1.PP kobka - Predaná
K59 1,84 m2 1.PP kobka - Predaná
K60 1,84 m2 1.PP kobka - Predaná
K61 2,83 m2 1.PP kobka - Predaná
K64 2,83 m2 1.PP kobka - Predaná
K65 2,41 m2 1.PP kobka - Predaná
K66 2,41 m2 1.PP kobka - Predaná
K67 1,91 m2 1.PP kobka - Predaná
K68 1,91 m2 1.PP kobka - Predaná
K69 1,97 m2 1.PP kobka - Predaná
K70 1,97 m2 1.PP kobka - Predaná
K71 1,91 m2 1.PP kobka - Predaná
K73 5,28 m2 1.PP kobka - Predaná
K74 5,28 m2 1.PP kobka - Predaná
K75 5,28 m2 1.PP kobka - Predaná
K76 3,95 m2 8.NP kobka - Predaná
K77 3,95 m2 8.NP kobka - Predaná
K78 3,53 m2 8.NP kobka - Predaná
K79 3,53 m2 8.NP kobka - Predaná
K80 3,65 m2 8.NP kobka - PredanáParkovacie státia


Označenie Umiestnenie Popis Cena v € s DPH Status
GS1 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS2 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS3 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS4 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS5 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS6 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS7 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS8 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS9 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS10 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS11 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS12 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS13 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS14 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS15 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS16 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS17 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS18 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS19 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS20 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS21 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS22 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS23 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS24 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS25 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS26 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS27 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS28 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS29 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS30 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS31 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS32 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS33 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS34 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS35 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS36 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS37 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS38 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS39 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS40 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS41 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS42 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS43 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS44 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS45 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS46 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS47 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS48 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS49 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS50 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS51 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS52 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS53 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS54 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS55 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS56 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS57 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS58 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS59 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS60 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS61 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS62 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS63 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS64 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS65 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS66 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS67 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS68 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS69 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS70 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS71 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS72 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS73 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS74 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS75 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS76 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS77 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS79 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS80 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS83 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS84 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS87 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS90 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS91 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS94 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS95 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS97 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS98 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS99 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS100 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS101 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS102 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS103 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS104 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS107 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS112 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS115 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS118 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS119 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS122 1.PP parkovacie miesto - Predané
GS123 1.PP parkovacie miesto - Predané
PS1 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS2 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS3 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS4 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS5 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS6 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS7 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS8 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS9 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS10 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS11 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS12 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS13 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS14 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS15 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS16 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS17 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS18 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS19 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS20 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS21 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS22 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS23 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS24 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS25 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS26 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS27 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS28 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS29 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS30 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS31 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS32 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS33 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS34 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS35 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS36 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS37 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS38 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS39 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS40 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS41 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS42 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS43 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS44 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS45 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS46 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS47 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS48 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS49 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS50 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS51 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS52 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS53 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS54 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS55 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS56 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS57 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS58 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS59 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS60 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS61 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS62 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS63 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS64 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS65 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS66 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané
PS67 vonkajšie státie parkovacie miesto - Predané